КДНЗ № 18 - Комунальний дошкільний навчальний заклад № 18 "Барвінок" (ясла - садок) загального типу еколого - валеологічного спрямування

 Фінансова діяльність

Звіт про фінансову діяльність КДНЗ № 18

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ НА ЗМІНУ РАХУНКІВ !!!

 
31550238128671 - ОПЛАТА ЗА ХАРЧУВАННЯ;
 
31557338128671 - БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК;
 
31554338228671 - ЦІЛЬОВИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК (НА РЕМОНТ, НА ФАРБУ, ТОЩО).

 

"СВІДОМА БАГОДІЙНІСТЬ":  ми будемо щиро вдячні за кожен благодійний Ваш внесок!
Зробити внесок в один клік!

Зробити внесок!

Кошторисна документація представлена на окремій сторінці:

 

  Кошториси 

 

 

Фактичні видатки загального фонду бюджету по КДНЗ № 18 за І півріччя 2018 року  

Видатки

Сума

Всього

1478261,32

Заробітна плата з нарахуваннями

1173992,42

Придбання товарів

0,00

Медикаменти

263,40

Продукти харчування

68524,32

Оплата послуг

5049,15

Оплата теплопостачання

0,00

Оплата водопостачання та водовідведення

14493,54

Оплата електроенергії

73697,52

Оплата природного газу

142134,88

Оплата інших енергоносіїв (вугілля)

0,00

Адмін.збір, екологічний податок

106,09

 

 

 

   

                ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002  N 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)
                  Затверджений у сумі: три млн. сто сімдесят одна тис. вісімсот двадцять грн.00 коп.(3171820,00грн.)
                  (сума словами і цифрами)
                  Начальник управління освіти
                  (посада)
                  Г.П.Рубаха
                  (підпис)             (ініціали і прізвище)
                  19.01.2018
                    (число, місяць, рік)       М.П.      
 
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
на 2018 рік  по КДНЗ № 18
02142388  Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
    (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)                
 м.Покров, Дніпропетровська обл.
    (найменування міста, району, області)                
Вид бюджету: місцевий                            
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06  Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                      
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)¹ 0611010 Надання дошкільної освіти
                            (грн.)
Найменування КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 149 960,00 149 960,00 149 960,00 152 960,00 154 960,00 164 960,00 164 960,00 159 960,00 153 960,00 148 000,00 149 960,00 148 000,00 1 847 600,00
Нарахування на оплату праці 2120 34 000,00 34 000,00 33 500,00 35 000,00 35 000,00 36 300,00 36 300,00 36 000,00 34 300,00 33 000,00 33 000,00 32 900,00 413 300,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00 400,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00
Продукти харчування 2230 17 000,00 18 900,00 20 600,00 18 900,00 17 000,00 18 000,00 18 900,00 17 000,00 20 600,00 18 000,00 19 700,00 21 000,00 225 600,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 88 300,00 69 100,00 55 800,00 38 300,00 3 000,00 11 400,00 9 600,00 11 100,00 10 600,00 37 000,00 54 300,00 62 500,00 451 000,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші видатки 5000* 3 800,00 5 000,00 66 500,00 65 800,00 53 900,00 4 300,00 9 800,00 4 900,00 3 900,00 6 000,00 4 820,00 3 900,00 232 620,00
Усього   293 060,00 277 260,00 326 360,00 311 360,00 264 360,00 234 960,00 239 560,00 229 460,00 223 360,00 242 000,00 261 780,00 268 300,00 3 171 820,00
                             
Керівник       Л.О.Ревуцька              
        (підпис)   (ініціали і прізвище)              
В.о.головного бухгалтера       О.С.Йовик                
        (підпис)   (ініціали і прізвище)              

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО
      Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року
№ 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220) 
           
 ЛІМІТНА ДОВІДКА ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ НА 2018 РІК 
           
Видана Управлінням освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
(назва установи,яка видала лімітну довідку)
КДНЗ № 18  "Барвінок"        
(назва установи,якій видається лімітна довідка)
Підстава :  Рішення І пленарного засідання 28 сесії 7 скликання від 07.12.2017р №2 "Про бюджет міста Покров на 2018рік"
           
1)  З  місцевого бюджету
           
за 0611010   Надання дошкільної освіти
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету / тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
           
виділено       3710920,00  гривень
у тому числі на:        
           
Назва видатків за економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету Разом Загальний фонд Спеціальний фонд
видатки споживання - разом, з них: 3710920,00 3181120,00 529800,00
оплата праці 2260920,00 2260920,00  
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 460300,00 460300,00  
видатки розвитку 316000,00   316000,00
повернення кредитів до бюджету      
надання кредитів із бюджету      
усього 3710920,00 3181120,00 529800,00
           
2) У сумі асигнувань із загального фонду бюджету враховано витрати на утримання
           
           
           
           
3) Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету   
встановлені такі*:        
січень лютий березень квітень травень червень
293060,00 277260,00 326360,00 311360,00 264360,00 234960,00
липень серпень вересень жовтень листопад грудень
239560,00 229460,00 223360,00 242000,00 261780,00 268300,00
           
           
           
Начальник управління освіти   Г.П.Рубаха  
М.П. 19.01.2018 р.      
  (число, місяць, рік)       
*Місцеві фінансові органи самостійно приймають рішення щодо потреби подання таких показників
           

Фактичні витрати на заклади освіти м. Покров - першоджерело:

управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
на потреби КДНЗ № 18

Фактичні видатки загального фонду бюджету по КДНЗ№18 "Барвінок"  за IV квартал 2017 року
Заклад Всього Заробітна плата з нарахуваннями Придбання товарів Медикаменти Продукти харчування Оплата послуг Оплата теплопостачання Оплата водопостачання та водовідведення Оплата електроенергії Оплата природного газу Оплата інших енергоносіїв (вугілля)
КДНЗ №18 698608,26 502815,63 2028,00 156,00 63655,67 3846,03 0,00 5576,93 34639,94 85890,06 0,00

 

 

Інформація про фактичні витрати управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
на потреби КДНЗ № 18 
за ІІІ квартал 2017 р.

ЄДРПОУ навч.закладу Назва навч.закладу Код постачальника Постачальник Назва Товару/Послуги Сума Дата договору\оплати Фактичні видатки станом на 01.10.17 р.
02142388 Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради 23359034 ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" постачання електричної енергії 3309432,00 11 Січень 2017 р. 408073,58
  КДНЗ №18           20562,36
               
02142388 Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради 3341351 МКП "Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаціного господарства" Оплата водовідведення 312937,99 6 Лютий 2017 р. 73380,9
  КДНЗ №18           1985,16
02142388 Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради 3341351 МКП "Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаціного господарства" Оплата водопостачання 309432,00 6 Лютий 2017 р. 73417,65
  КДНЗ №18           1962,18
02142388 Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради 38516299 ТОВ "ВІК- ХХІ ВІК" Дез.средства 12200,00 12 травня 2017 6200,00
  Д/з           3000,00

Інформація про фактичні витрати управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
на потреби КДНЗ № 18 
за І півріччя 2017 р.


ЄДРПОУ навч.закладу Назва навч.закладу Код постачальника Постачальник Назва Товару/Послуги Сума Дата договору\оплати Фактичні видатки станом на 01.07.17 р.
02142388 Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради 23359034 ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" постачання електричної енергії 3 309 432,00 11 січня 2017 р. 1752436,09
  КДНЗ №18           43355,24
02142390 Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради 3341351 МКП "Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаціного господарства" Оплата водовідведення 312937,99 6 лютого 2017 р. 145395,1
  КДНЗ №18           3500,68
02142391 Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради 3341351 МКП "Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаціного господарства" Оплата водопостачання 309432,00 6 лютого 2017 р. 143053,97
  КДНЗ №18           3400,03
02142392 Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради 39572642 ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ" постачання природного газу 4511120,00 1 лютого 2017 р. 2813405,11
  КДНЗ №18           87188,65
02142393 Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради 3340920 ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ" розподіл природного газу 554508,00 17 січня 2017 р. 333870,34
  КДНЗ №18           10182,56
02142395 Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради 34881820 ТОВ "НАФТОГАЗ- АЛЬЯНС" постачання природного газу 1530785,85 23 лютого 2017 р. 2025589,15
  КДНЗ №18           64348,04
02142396 Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради 25698645 ПАТ УКРТРАНСГАЗ" транспортування природного газу 37002,10 27 січня 2017 р. 37002,1
  КДНЗ №18           1103,52
02142437 Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради 1785319363 ФОП Сізько Г.В. Вогнегасники ВП-5 13224,00 19 травня 2017р. 13224
  Д/З           5800,00
02142438 Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради 38516299 ТОВ "ВІК- ХХІ ВІК" Дез.засоби 12200,00 12 травня 2017 р. 6000
  Д/з           3000
02142440 Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради 2651905934 ФОП Ткаченко Я.П. металопластикові вікна для ДНЗ № 18 - спонсорські кошти 84997,28 15 травня 2017 р. 84997,28

 

Дитсадок

Батьківська допомога

Звіт про використання батьківських коштів

Витрат благодійних внесків не було